Het Element opYouTube

Loading...

maandag 29 september 2014

Arts-acupuncturist vrijgesteld van BTW

Arts-acupuncturist vrijgesteld van btw

Publicatie24 september 2014
Jaargang2014
AuteurSimone Paauw
Een arts met een praktijk  voor natuurgeneeskunde die acupunctuur toepast hoeft over deze behandelingen geen omzetbelasting te betalen. Dat heeft de rechter beslist in een zaak die de basisarts aanspande tegen de belastingdienst.
© iStock© iStock
Sinds 1 januari 2013 zijn alleen diensten van artsen op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens die tot de deskundigheid van het beroep van arts behoren en die onderdeel vormen van de artsenopleiding vrijgesteld van omzetbelasting. Vanaf dat moment hief de belastingdienst btw over de vergoeding voor de acupunctuurbehandelingen van de basisarts. In het eerste kwartaal van dat jaar betaalde hij ruim 1000 euro omzetbelasting.
Toch deugt deze btw-heffing door de belastingdienst niet, volgens de rechter. De arts is BIG-geregistreerd als basisarts, na het met goed gevolg afleggen van het artsexamen. De behandeling van de arts, waar acupunctuur een onderdeel van is, is volgens de rechter onmiskenbaar gericht op het genezen van een ziekte. En volgens de rechter doet daaraan niet af dat de wetenschappelijke waarde en effectiviteit van acupunctuur niet algemeen aanvaard zijn. Volgens de rechter aanvaardt ook de KNMG in beginsel de toepassing van deze behandelwijze als een verrichting van een arts.
Bovendien is volgens de rechter acupunctuur een onderdeel van de geneeskunde; aan de Universiteit Utrecht kunnen geneeskundestudenten in  het tweede jaar van hun studie kiezen voor het vak ‘complementaire zienswijzen in de zorg’ en aan de Rijksuniversiteit Groningen kunnen studenten in het derde jaar kiezen voor  het vak ‘complementaire en alternatieve geneeswijzen’.
Ook al heeft de betreffende basisarts een geneeskundestudie gedaan waarvan deze vakken geen deel uitmaakten, toch kunnen deze behandelwijzen tot het deskundigheidsgebied van een arts gerekend worden, stelt de rechter. Tenslotte heeft de arts een postacademische acupunctuuropleiding gevolgd bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV). Volgens de rechter zijn artsen die zorg verlenen op basis van een aanvullende opleiding die niet BIG-gereguleerd is, maar wel in het verlengde ligt en een evidente verdieping vormt op de initiële BIG-opleiding, voor die zorg vrijgesteld van omzetbelasting.
Simone Paauw
Lees ook:
Online gepubliceerd op: 24 september 2014

maandag 14 april 2014

Arts opent deur voor alternatieve therapie

Eindhovens dagblad 10 april 2014

UTRECHT - Alternatieve therapieën, waarvan bewezen is dat ze zinvol zijn, moeten vaker worden toegepast in de reguliere zorg.

Vanuit deze gedachte wil een stuurgroep, met daarin reguliere artsen, onderzoek doen naar dergelijke therapieën die nu al in ziekenhuizen of huisartsenpraktijken worden gebruikt. Ze willen nagaan welke zinvol zijn en zo het kaf van het koren scheiden.
Daarmee haken ze in op een pleidooi van onderzoeksinstituut ZonMw. Dit instituut, dat geregeld met geld van het ministerie van VWS onderzoek doet, constateert dat veel patiënten nu al gebruik maken van alternatieve therapieën en dat dit waarschijnlijk alleen maar toeneemt, mede omdat het aantal chronische ziekten door de vergrijzing ook groeit.
Aromatherapie
Steeds meer Nederlandse zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen of psychiatrische instellingen, bieden ook alternatieve behandelingen aan. Denk aan rustgevende aromatherapie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven of mindfullness (ontspanningstherapie) voor borstkankerpatiënten in het Nijmeegse Radboudumc.
Acupunturisten en homeopaten reageren opgetogen. Frederike Moeke van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging – zelf 22 jaar regulier huisarts geweest – kan de toenadering wel verklaren. "De centen zijn op", zegt ze. "De reguliere zorg wordt veel te duur."  Ook de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland is enthousiast. "Wij willen wel komen met onze bewijzen", zegt woordvoerder Lex Rutten. 
Te vroeg
Maar de acupuncturisten en homeopaten juichen te vroeg. Directeur Henk Smid van ZonMw maakt duidelijk dat de prioriteit van het onderzoek niet bij deze geneeswijzen zal liggen. Hij noemt andere behandelingen die voor reguliere artsen minder omstreden zijn. Zoals muziektherapie, yoga en mindfullness.

maandag 18 november 2013

Acupunctuur geen kwestie van "geloven"

‘Heeft u fysieke of psychische klachten of zit u niet lekker in uw vel?
Bij Het Element worden geen klachten behandeld, maar ‘mensen met
klachten’. Hierbij maken wij gebruik van een combinatie aan behandelvormen:
acupunctuur, homeopathie, kruidentherapie, orthomoluculaire therapie,
voetreflextherapie en EMDR.’

Aan het woord is Fred Pennock, acupunctuurarts. Hij voert de praktijk samen met
zijn vrouw Karin, die praktijkondersteuner, voetreflextherapeut en docent babymassage is. Fred: ‘Acupunctuur kent nagenoeg geen bijwerkingen en is gemakkelijk te verdragen. Bovendien heeft het behalve een helend ook een ontspannend effect. Een consult bij Het Element is persoonlijk en gericht op de mens met zijn/haar hulpvraag, niet slechts op het ziektebeeld of symptoom. Als voormalig huisarts en acupunctuurarts bekijk ik de mens en het gepresenteerde probleem in de brede context van het dagelijkse leven en het ‘medische’ verleden.’ Het kijkt naar verbanden en patronen, zoals die van ‘nature’ voorkomen. Het is dan ook een enorme aanvulling op de ‘reguliere’ manier van werken en denken. Om holistisch te kunnen werken, is aandacht hebben en tijd kunnen nemen heel belangrijk. Als huisarts lukte dit mij niet, gezien de tijdsdruk en de reguliere manier van handelen. Ik heb nu meer tijd, kan me veel beter in de persoon verplaatsen en bekijk alles zowel vanuit westers als oosters oogpunt. Acupunctuur beïnvloedt de energiestromen in het lichaam. Door het zetten van steriele naaldjes op bepaalde punten wordt het lichaam geactiveerd om de balans in de energiehuishouding te herstellen. Het is een elegante manier van behandelen, ook omdat alles met natuurlijke middelen wordt ondersteund.’
Pijnbestrijding als voorbeeld
Een internationaal onderzoek door negen epidemiologen en bio-statistici heeft uit
individuele gegevens van 17.922 patiënten aangetoond, dat acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en ontsteking van gewrichten (osteoartritis). Daarmee is het effect van deze tot nu toe ‘alternatief’ genoemde behandeling overtuigend bewezen!
Het is dus geen kwestie van ‘geloven’!‘
Mogelijkheden en preventie
Behalve dat het goed werkt bij lang bestaande klachten, heeft Traditionele
Chinese Geneeskunde veel mogelijkheden op het gebied van preventie. De traditionele diagnostiek is sterk in het vroegtijdig herkennen van een disbalans. Het is zinvol om dan vast bij te sturen om lichaam en geest opnieuw in balans te brengen, zodat ziekte hiermee voorkomen wordt. Naast pijnbestrijding kan acupunctuur ingezet worden om eet- of rookverslaving tegen te gaan, psychische klachten en stress te behandelen, allergieën zoals hooikoorts aan te pakken, ter ondersteuning bij chemokuren en behandeling van vruchtbaarheidsproblemen (IVF).
Voor meer informatie
Over wat er verder mogelijk is kunt u ons gerust bellen of een kijkje nemen op de site. De consulten worden door de zorgverzekeraars vergoed, vanuit de aanvullende verzekering.

woensdag 18 september 2013

BTW voor NAAV-artsen is discriminatie

Vrijdag, 13 September 2013
De Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en de Nederlandse Acupunctuur Artsen Vereniging heeft de overheid gedagvaard om de BTW-maatregel, die sinds begin dit jaar is ingevoerd, teruggedraaid te krijgen. Met ingang van 1 januari moeten onder meer Complementary and Alternative Medicine (CAM)-artsen BTW betalen voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Al eerder is daar door de complementaire sector tevergeefs actie tegen gevoerd. In het kader van de procedure die AVIG nu heeft aangespannen, vindt er op 18 september een hoorzitting plaats in het Gerechtsgebouw in Den Haag.
AVIG stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse overheid handelt tegen de regels die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Een van de Europese richtlijnen zegt dat lidstaten vrijstelling van BTW moeten verlenen voor medische en paramedische verzorging. Volgens de artsenvereniging vallen CAM-artsen dus ook onder die regeling. Het feit dat zij sinds 1 januari de BTW-maatregel opgelegd hebben gekregen, noemt AVIG “meten met twee maten”.

De vereniging wijst er op dat CAM-artsen BIG-geregistreerde artsen zijn, die zich met individuele gezondheidszorg bezighouden en dus vrijgesteld moeten worden van de betaling van BTW. “CAM-artsen werken als arts en passen de kwaliteitseisen voor artsen toe volgens de KNMG-richtlijnen. Een arts is een arts zolang die aan alle kwaliteitseisen voldoet”, aldus het standpunt van AVIG. De vereniging vindt dat sprake is van discriminatie.

vrijdag 22 maart 2013

Patienten medische acupunctuur de dupe van BTW heffing !


Patienten acupunctuur dupe van BTW-heffing

BUNNIK - De Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) merkt, enkele maanden na de invoering, dat het "luxe" BTW-tarief van 21% voor zogeheten alternatieve behandelingen, een enorme drempel voor patienten opwerpt. Het nieuwe beleid van staatssecretaris Weekers, belast de alternatieve behandelmethoden voortaan met BTW, in tegenstelling tot de vrijstelling van BTW voor de reguliere behandelmethoden. Hier is het neutraliteitsbeginsel in het geding, zegt Slegtenhorst, lid van de Commissie Stop BTW. Voor iedereen slecht.Dat dit beleid slecht is voor de patient die herstel zoekt mag duidelijk zijn, zijn behandeling is immers plotsklaps 21% duurder geworden. Maar ook voor de staatssecretaris pakt dit beleid slecht uit stelt de NAAV: door geen acupunctuurbehandeling te zoeken, blijven patienten lopen met hun klachten. Waar de acupunctuur erger had kunnen voorkomen, zullen patienten in een later stadium een beroep doen op de reguliere gezondheidszorg, met alle kosten van dien. En tot slot is dit beleid slecht voor de hele beroepsgroep van artsen die acupunctuur toepassen in hun praktijk, en die zich op deze manier een behandelmethode zien ontvallen waarmee ze goede resultaten behalen in de behandeling en genezing van hun patienten.

Acupunctuur is werkzaam en bevordert het herstel

Ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de American Medical Association (AMA) en de rest van de wereld, de medische Acupunctuur inmiddels zien als een bewezen behandelmethode, wordt die door de staatssecretaris onder de alternatieve behandelmethoden geschaard, wat tot gevolg heeft, dat artsen die acupunctuur toepassen, hun BTW vrijstelling verliezen. Volgens Dr. Chun Lee Oei-Tan, voorzitter van de NAAV en tevens bestuurslid van de internationale koepel van artsenverenigingen voor medische acupunctuur, is Nederland het enige land in Europa dat BTW heft op de zorg door acupunctuurartsen.

"Patienten ervaren acupunctuur als medische zorg, omdat acupunctuur pijn wegneemt en de eigen herstelfuncties stimuleert. Dat voorkomt in een later stadium een veel duurdere behandeling, zoals bijvoorbeeld het moeten plaatsen van knie-prothesen." vertelt Slegtenhorst. Dat is gebleken uit het Engelse onderzoek van acupunctuur bij kniepijn. Daar kon door acupunctuur op de gezondheidszorg worden bespaard. (zie www.naav.nl) Daarnaast wijst de NAAV op het internationale onderzoek onder 17.922 patienten, dat vorig jaar aantoonde dat acupunctuur helpt bij de bestrijding van lage rugpijn, nek- en schouderpijn, chronische hoofdpijn en ontsteking van de gewrichten (osteoarthritis). Daarmee werd het effect van de tot nu toe alternatief genoemde acupunctuurbehandeling overtuigend bewezen verklaard.


Veel weerstand tegen de maatregelen van Weekers.

De Nederlandse Patienten Vereniging voor Acupunctuur NPVA bood de Tweede Kamer vorig jaar november samen met de NAAV en de NVA een petitie aan met 52.717 handtekeningen van patienten om de BTW-maatregel terug te dringen. Ook de CAM artsen-vereniging kwam met handtekeningen van patienten een petitie aanbieden. Het heeft allemaal niet mogen baten en het beloofde nadere overleg met het veld is tot nu toe zelfs helemaal uitgebleven. Op 8 maart kwam de Staatscourant uit, waarin staatssecretaris Weekers alle aangedragen argumenten van patienten, artsen en therapeuten terzijde legt. De NAAV blijft echter bij haar standpunt dat haar artsen aan alle vijf in de wet genoemde criteria voldoen om hun BTW-vrijstelling te mogen behouden. De NAAV zal het belang van de patient en beroepsgroep dienen door het schrappen van de BTW-vrijstelling juridisch te laten toetsen.

In tijden van crisis zou de overheid meer belang moeten hechten aan de bijdrage van de acupunctuur aan de gezondheidszorg in Nederland.

Petitie nodig voor vrije artsenkeuze !


Petitie 'Ik ben voor keuzevrijheid in de zorg!'

Momenteel behandelt de Tweede Kamer een voorstel van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet
(Zvw) aan te passen. Het is niet zomaar een aanpassing. De vrije keuze van
een zorgverlener is een mensenrecht. En deze aanpassing van de wet zorgt
ervoor dat patiënten geen vrije keuze van behandelaar meer hebben in de
basisverzekering." Door de aanpassing van de wet krijgen zorgverzekeraars de
mogelijkheid om patiënten geen vergoeding te betalen als zij kiezen voor een
zorgverlener die geen afspraken heeft met de zorgverzekeraar.

Dit kabinet heeft aangegeven in het regeerakkoord dat zij het artikel 13 uit
de Zorgverzekeringswet wil schrappen. In de basisverzekering is er dan geen
restitutiepolis meer. Hierdoor komt de keuze voor zorgaanbieder volledig bij
de zorgverzekeraar te liggen. Patiënten kiezen hun zorgverlener in de eerste
lijn juist op basis van vertrouwen en nabijheid. Ik hoop dat U die
keuzevrijheid wilt behouden. Artikel 13 van de ZvW heeft niet alleen invloed
op uw tandartskeuzevrijheid maar ook op uw keuze voor huisarts,
fysiotherapeut en ziekenhuis.

Daarom roepen wij alle patiënten van Nederland op om de petitie (pdf) te
tekenen en duidelijk te maken dat zij voor keuzevrijheid in de zorg zijn.
Wilt u hier aan meewerken? Dan kunt u online de petitie ondertekenen.

https://nmt.wufoo.com/forms/petitie-keuzevrijheid-in-de-zorg/